Reklamačný formulár - popis vád 

Predávajúci:

Obchodné meno: Svetové topánky s.r.o.,Hviezdoslavova 33,09101 Stropkov

Sídlo: Svetové topánky s.r.o.,Hviezdoslavova 33,09101 Stropkov, tel. 0907940453, e-mail: mumax@mumax.sk

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ...................................................

Ulica a číslo: ..............................................................

Mesto a PSČ: .............................................................

Telefón: .....................................................................

Email: .........................................................................

 

Týmto reklamujem u Vás zakúpený tovar, cez e-shop: www.mumax.sk a uvádzam popis vád:

Číslo dokladu (faktúry): ...........................................................

Dňa: .........................................................................................

 

Reklamovaný tovar: ..........................................................................................................................................

Popis vady, dôvod reklamácie:

 

 

 

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená následovným spôsobom:

výmenou tovaru, opravou tovaru, vrátením peňazí, zľavou s kúpnej ceny,

iné ........................................................................................................................................

 

 

V ..................................... dňa ........................................                                       ......................................................

podpis