Formulár na vrátenie tovaru

(vyplňťe tento formulár a pošlite ho spolu s tovarom na adresu )

Adresa na vrátenie : Svetové topánky s.r.o.,Hviezdoslavova 33,09101 Stropkov

Oznamujem,že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:........................................................................

DRUH TOVARU:................................................................................

                      ................................................................................

                      ................................................................................

DÁTUM OBJEDNANIA TOVARU:...........................................................

Meno a priezvisko: ...........................................................................

Ulica a číslo: ...................................................................................

Mesto a PSČ: ...................................................................................

Telefón: ...........................................................................................

Email: .............................................................................................

 

Kúpna cena má byť vrátená :

1.Prevodom  

  IBAN čísla  účtu ................................................................................

  

V.................................dňa..................................

Podpis kupujucého...............................................